Ключови теми, които да обсъдите, преди да сключите брак

Бракът е съвкупност от сложни взаимоотношения, защото самите ние сме сложни като личности. Всеки човек има собствена представа за същността на брака. Тя е базирана на опита, който имаме и на това, което сме виждали като пример от родителите ни. Тази представа неминуемо влияе на поведението и отношението ни към партньора до нас.

Редица изследвания и проучвания хвърлят светлина върху сложността на ситуацията. Те сочат, че хората, които живеят на семейни начала известно време, преди да сключат брак, добиват представа как биха изглеждали нещата при евентуално създаване на семейство. Противни обаче са резултатите от работата на Скот Стенли и неговата група психолози. Резултатите от неговите проувания показват, че хората, които са живели на семейни начала, приемат брака като следваща логична стъпка във взаимоотношенията, което неминуемо води до по-голям стрес, поява на повече проблеми за в бъдеще и евентуално – неминуем развод.

Предлагаме ви няколко теми, на които е добре да поговорите с бъдещия си брачен партньор. Те са въз основа именно на работата на психолози и изследователи относно брака и причините, довели до развод.

Парите

Повечето от нас не обичат да засягат темата за парите. От детска възраст, в нас е вкоренено мисленето, че финансите са нещо лично, за което не се споделя. Това не е съвсем така. Изследванията сочат, че парите са причина номер 1 за разводите. Когато сте сгодени, парите може би не са толкова важни за вас и не са определящ фактор тъй като вие и партньорът ви разполагате с персонални бюджети. Когато в последствие се бракосъчетаете, финансовите средства стават общи, затова е добре предварително да сте изяснили отношението си към парите, спестяванията, текущите разходи и евентуални заеми.

Проблемите, които пораждат парите не са свързани само с тях. Те рефлектират върху начина, по който партньорите се чувстват във връзката и засягат уважението, честността и ангажираността на всеки от тях. Сериозните разговори по темата, макар и неловки, са за предпочитане пред бъдещи разочарования, които обикновено са в основата на разпадащите се бракове.

Представата за семейно партньорство

Бракът е партньорство. Едно от последните проучвания показва, че когато хората могат да разчитат на човека до себе си, те всъщност стават по-независими и по-отворени към нови възможности, както и към това да поемат риск. Опознайте добре човека до себе си и разберете неговата представа за брак и пртньорство.

Детство

Става въпрос за по-сериозните ситуации от детството, които човек е преживял. Разговорът на подобна тема ще ви създаде цялостна картина за характера на човека, който имате до себе си и за това какво му е повлияло и е допринесло за изграждането му като личност. Детството формира голяма част от начина ни на мислене, нашите ценности и поведение.

Отглеждане на деца

Често несъответствията по отношение на начина, по който децата трябва да бъдат отглеждали, водят до развод. След парите, това е следващата причина, която води до разпад на брачните взаимоотношения. Оставете романтичната страна на въпроса на заден план и обсъдете индивидуалната гледна точка на всеки един за възпитанието на децата и връзката родител-дете.

Leave a Response